Ống cao su bố vải phi 89

ỐNG CAO SU BỐ VẢI PHI 89

Ống cao su bố vải phi 76,loại ống được thiết kế theo dạng hình ống tròn đều,ứng dụng để hút,xã nước,dẫn khí,hoá chất,xăng dầu,xã thải

Ống cao su bố vải phi 89

ỐNG CAO SU BỐ VẢI PHI 89

Ống cao su bố vải phi 76,loại ống được thiết kế theo dạng hình ống tròn đều,ứng dụng để hút,xã nước,dẫn khí,hoá chất,xăng dầu,xã thải

-Lớp bố vải có 5 lớp,áp suất làm việc 20 p.bar,độ dài mỗi cuộn 20m

-Ứng dụng cho việc dẫn khí,xã thải,dẫn dầu,bơm hoá chất,...

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha